Feriehuse, ferielejligheder og sommerhuse – HomeToGo
Start søgning

Impressum, Betingelser & Privatlivspolitik

Impressum

Her finder du hjælp og svar på mange spørgsmål. Husk venligst: Vi kan desværre ikke besvare spørgsmål angående den ønskede feriebolig eller bookingen. Du bedes altid henvende dig til den pågældende partnerside fra vores søgeresultater.

HomeToGo GmbH, repræsenteret gennem sine direktører Dr. Patrick Andrä, Wolfgang Heigl og Nils Regge.


Sonnenburger Str. 73

10437 Berlin, Tyskland


Registreret ved domstolen Berlin-Charlottenburg, HRB 155381 B

Moms: DE293800056


Ansvarlig for indholdet i henhold til § 55, punkt 2 RStV: Dr. Patrick Andrä


Har du stadigvæk spørgsmål?

Telefon: +49 (0) 30-20847396,

Fax: +49 (0) 30-208473260,

E-mail: info@hometogo.dk

Almindelige forretningsbetingelser for brugen af HomeToGo

1. Generelt

(1) HomeToGo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin (herefter omtalt som "HomeToGo") tilbyder en teknisk platform som gør det muligt for kommercielle og private udbydere af ferieboliger (herefter kaldt ”udbydere”) at tilbyde udlejningsmuligheder i en database, der sender brugeren til de respektive selskabers hjemmesider. Brugere som ønsker overnatning (herefter omtalt som ”brugere”) gives adgang til denne database via www.hometogo.dk og/eller andre hjemmesider som drives af HomeToGo, og sendes derefter videre til udbyderens hjemmeside hvor bookingen af den aktuelle ferielejlighed gennemføres.

(2) Disse vilkår regulerer brugen af databasen via de nævnte HomeToGo-hjemmesider og inkluderer adgang fra mobile hjemmesider og enhver applikation (”app”) udviklet af HomeToGO, samt eventuelle portaler eller applikationer for mobile enheder fra tredjeparter. Det er kun disse vilkår som gælder. HomeToGo afviser alle eventuelle alternative vilkår indført af brugeren.

(3) Brug af samtlige HomeToGos hjemmesider og de medfølgende databaser ("vores hjemmeside") er kun tilladt til privat brug. Kommerciel brug af vores hjemmeside er strengt forbudt. Vores hjemmeside må ikke bruges til falske, svigagtige eller spekulative reservationer, ej heller til reservationer på grund af fremtidig efterspørgsel. Ved at bruge vores hjemmeside indvilliger du i at afholde dig fra følgende handlinger uden forudgående skriftlig tilladelse fra HomeToGo:

- At få adgang til vores hjemmeside på en manuel eller automatisk måde, der overstiger formålet med personlig brug eller inkluderer HomeToGo i et søgeindeks. Anvendelse af automatiserede systemer eller software til at udtrække data fra vores hjemmeside (såkaldt "screen scraping") er forbudt både for ikke-kommercielle og kommercielle formål.

- At overtræde eksisterende restriktioner i robot-udelukkelses-headere på vores hjemmeside eller at omgå foranstaltninger der begrænser eller forhindrer adgangen til vores hjemmeside.

- At bruge en enhed, software eller program, der påvirker eller forsøger at påvirke vores hjemmesides funktionalitet, eller at foretage en handling der belaster vores servere, computer eller netværk på en uhensigtsmæssig måde.

HomeToGo forbeholder sig retten til at afslutte, suspendere eller begrænse adgang til alle eller specifikke dele af vores hjemmeside efter vores eget skøn, uden forudgående annoncering og under udelukkelse af ethvert ansvar.


2. HomeToGo brugertjenester

(1) HomeToGo tilbyder en målrettet søgefunktion som gør det muligt for brugeren at finde de bedste tilbud fra forskellige udbydere i databasen, for så derefter at blive videresendt til udbyderens hjemmeside eller sat i direkte kontakt med udbyderen. HomeToGo er derfor ikke tjenesteleverandør for nogen af disse hjemmesider. Brugen af HomeToGos tjenester etablerer ingen kontrakt med HomeToGo i henhold til § 651A i tysk privatret.

(2) Når en søgning returnerer et stort antal resultater, skal de resultater som vises være begrænset til et bestemt antal for at garantere søgefunktionaliteten.

(3) Det er gratis for brugere at bruge HomeToGos database.

(4) HomeToGo informerer om at tilbud fra enkelte udbydere kan være en kommission ved gennemføring af en booking. Måden kontrakten indgås mellem brugeren og udbyderen, og indholdet i den, må være i overensstemmelse med den gældende lov og genspejle aftalen mellem de to involverede parter.

(5) HomeToGo kan tillade en tredjepart at tilbyde deres tjenester.

(6) Eftersom HomeToGo tilbyder sine tjenester gratis, har brugeren ingen ret til erstatning eller ret til at hævde kontraktbrud. HomeToGo forbeholder sig retten til at annullere tilbud når som helst, uden forudgående varsel.


3. HomeToGo er ikke ansvarlig for tilbud eller efterfølgende bookingkontrakter

(1) HomeToGo leverer udelukkende tekniske tjenester og står kun for at søge passende tilbud. HomeToGotilbydes ikke selv ferieboliger på de nævnte hjemmesider, og vil heller ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle tilbud fra andre. Udbyderen bærer det fulde ansvar for alle tilbud som bliver lagt ud på de nævnte hjemmesider og eventuelle andre hjemmesider som er koblet til HomeToGo, samt alle relaterede hensigtserklæringer. HomeToGo påtager sig ikke noget ansvar for rigtigheden eller aktualiteten af informationer som bliver opgivet af udbyderen, især hvis disse informationer lagres på en mobil enhed.

(2) Eventuelle kontrakter eller bookinger af indkvartering og/eller brug af ferielejligheder eksisterer udelukkende mellem udbyderen og brugeren. HomeToGo er fritaget fra alle kontraktmæssige reguleringer, aftaler eller krav som eksisterer mellem brugeren og eventuelle eksterne bookingsider. Bookinger behandles i henhold til udbyderens hhv. rejsebureauets relevante vilkår og betingelser,i sær i forbindelse med afbestillinger og ændringer. Brugeren skal kontakte udbyderen, i tilfælde som handler om booking og betaling, samt spørgsmål angående kontrakterne disse medfører. HomeToGo kan ikke give information herom.

(3) De foregående afsnit (1) og (2) forbliver effektive, forudsat at og hvis HomeToGo fanger bookinger eller bookingforespørgsler eller dertilhørende data og oplysninger, med henblik på at overføre en booking eller bookingforespørgsel til udbyderen (f.eks. ved ekspresbookinger eller forespørgsler).

(4) Tilbuddene opdateres mindst én gang dagligt via en teknisk server.


4. Priser

(1) Priserne som er angivet i tilbuddene fastsættes af udbyderen og kommunikeres til HomeToGo mindst én gang daglig.

(2) Tilbudsprisen skal forstås som den endelige pris for det pågældende tilbud, dog ligger ansvaret for at priserne er rigtige og nøjagtige hos udbyderen. HomeToGo gør sit bedste for at præsentere den endelige slutpris over for brugeren, men ekstragebyrer kan opstå ved brug af udbyderens hjemmeside.


5. Ansvar

(1) HomeToGo er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden, pålideligheden eller troværdigheden angående tilbud og beskrivelser der er lagt frem af udbyderen. HomeToGo kan ikke rådgive eller give anbefalinger angående udbydere og/eller deres tilbud.

(2) HomeToGo er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske afbrud hvor årsagen ligger uden for HomeToGos ansvarsområde, eller skyldes force majeure.

(3) HomeToGo garanterer ikke uafbrudt adgang til databasen. HomeToGo forbeholder sig retten til at foretage teknisk vedligeholdelse, når og så længe det er nødvendigt.

(4) HomeToGo er kun ansvarlig for skader - uanset retslig grundlag – forårsaget med forsæt eller grov uagtsomhed. Der bæres ikke noget ansvar for enkel uagtsomhed, med undtagelse af tilfælde hvor der forekommer skader på liv, legemer eller helbred og for krav som opstår i henhold til produktansvarsloven.

(5) Begrænsninger i HomeToGos retslige ansvar omfatter også personligt ansvar for alle ansatte, repræsentanter og agenter.


6. Brugerkontoer

(1) Brugere kan oprette en brugerkonto op på en af de nævnte hjemmesider. Efter registreringen kan brugeren lave en ønskeliste med sine foretrukne tilbud og gemme den til senere brug. Hvis brugeren ikke registrerer sig vil ønskelisten slettes efter endt søgning.

(2) Brugere kan kun oprette én konto og brugeren er selv ansvarlig for at opgive nøjagtige og fuldstændige informationer. Ændringer af brugerinformationerne kan foretages igennem brugerprofilen. Brugere kan desuden registrere sig via Facebook Connect. Data som kræves for en vellykket registrering vil blive overført fra brugerens Facebook-konto.

(3) Brugeren er ansvarlig over for både HomeToGo og eventuelle tredjeparter, når det gælder brug af brugerkontoen. Brugeren bliver derfor bedt om at behandle al information relateret til brugerkontoen – særligt kodeordet - som fortrolig information og opfordres til aldrig at overlade denne information til en tredjepart. HomeToGo skal med det samme informeres om enhver uautoriseret brug af brugerkontoen.

(4) Såfremt brugeren har indvilliget i at modtage informationer fra HomeToGo, enten som en del af registreringsprocessen, eller på noget andet tidspunkt, vil brugeren i regelmæssige mellemrum modtage informationer. Denne aftale kan til enhver tid trækkes tilbage skriftligt eller via e-mail. Indvilligelsen til at modtage informationer anses som gældende, når HomeToGo sender en e-mailbekræftelse og brugeren vælger at aktivere modtagelsen af nyhedsbrev ved at trykke på linket i den pågældende e-mail.


7. Databeskyttelse

(1) HomeToGo prioriterer i højeste grad at beskytte dine brugerinformationer. For yderligere information, venligst se HomeToGos databeskyttelse.

(2) Personlige informationer bliver kun indsamlet, behandlet og brugt med samtykke fra brugeren eller i tilfælde hvor indsamling, behandling eller brug af sådanne data er lovlig.


8. Ændringer i gennerelle vilkår og betingelser (GVB)

(1) HomeToGo forbeholder sig retten til at foretage ændringer i generelle vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt med et forudgående varsel på mindst 6 uger. Ved eventuelle ændringer skal HomeToGo meddele disse ændringer på sin hjemmeside og informere om hvornår ændringerne træder i kraft.

(2) Hvis brugeren ikke afviser disse ændringer inden 6 uger fra udmeldingsdatoen, anses de nye generelle vilkår og betingelser som accepteret af brugeren. Brugeren vil igen blive påmindet om dette, når ændringerne meddeles.


9. Endelige vilkår

(1) Det er lovene i Forbundsrepublikken Tyskland som gælder, med undtagelse af FN-konventionen vedrørende international salg af varer. Opfyldelsesstedet og ansvarlig domstol for alle retssager som opstår fra, eller er relateret til denne kontrakt, juridiske personer under offentlig lov eller offentlige instanser, er Berlin.

(2) Hvis et af disse generelle vilkår eller betingelser bliver tilsidesat som ugyldig helt eller delvis, eller bliver uanvendelig, vil dette ikke påvirke gyldigheden af kontrakten.

(3) Vær opmærksom på at selvom vores tjenester - inklusiv disse informationer om generelle vilkår og betingelser - tilbydes på dansk, vil det ved alle afvigelser være den tyske version som er gældende. Den tyske version finder du under følgende link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb.

Privatlivspolitik vedrørende brugen af data på hometogo.dk

Dataprivatliv er et spørgsmål om tillid, og din tillid betyder noget for HomeToGo. Det er derfor vigtigt for os, at din personlige data er beskyttet, og at indsamling, håndteringen og brugen af denne i relation til HomeToGo’s services i vores app og på vores hjemme hometogo.dk overholder lovgivningen. I denne Politik ønsker vi at fortælle om, hvordan vi indsamler og bruger data, for at give dig et overblik over, hvordan din personlige data vil blive brugt.

1. Overblik

Den følgende Privatlivspolitik indeholder information om måden på og udstrækningen af, hvordan personlid data håndteres af HomeToGo. Personlig data er information, der kan henføres direkte eller indirekte til eller associeres med din personligt, så som dit navn eller din e-mailadresse.

2. Navn og kontaktdetaljer på den controller, der er ansvarlig for håndteringen og firmaets Data Protection Officer.

Denne privatlivspolitik angår databehandlingen udført af HomeToGo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin ("controlleren" der i det følgende kaldes "HomeToGo"), der kan kontaktes via info@hometogo.dk, og på følgende hjemmeside eller applikation: https://www.hometogo.dk.

Firmaets Data Protection Officer hos HomeToGo kan nås via datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de (Datenschutzexperte.de, PROLIANCE GmbH, Friedrichstrasse 22, 80801 Munich, Germany).

3. Formålene med, hvorfor data behandles, den juridiske basis og legitime interesser tilstræbt af HomeToGo eller en tredjepart, så vel som kategorier af modtagere

3.1. Adgang til vores hjemmeside/applikation

Når du tilgår vores hjemmeside/applikation, så sender den browser, du bruger på din enhed, automatisk information til serveren på vores hjemmeside/applikation og gemmer den midlertidigt i, hvad der kaldes en log fil. Vi har ikke nogen kontrol over dette. Den følgende information vil også blive indsamlet uden nogen handling fra din side og opbevares, indtil den automatisk slettes:

 • IP-adressen på den anmodende internet-tilkoblede enhed
 • dato og tidspunkt for adgang
 • navnet og URL’en på den hentede fil
 • hjemmesiden/applikationen fra hvilken adgangen fandt sted (Henviser-URL)
 • den browser, du bruger, og potentielt styresystemet på din internet-tilkoblede computer, så vel som navnet på din adgangsgiver
 • den benyttede enhed (f.eks. en stationær computer eller en smartphone)
 • sproget på den browser, du bruger

diske basis for behandling af din IP-adresse er Artikel 6 (1) (f) af the General Data Processing Regulation (GDPR). Vores legitime interesse er baseret på formålene med dataindsamling, der oplistes nedenfor. Vi vil gerne pointere, at vi er ude af stand til at drage nogen direkte konklusioner angående din identitet på baggrund af den indsamlede data, og at vi undlader at gøre dette.

Vi bruger IP-adressen på din enhed og anden data angivet ovenfor til følgende formål:

 • sikre at en problemfri forbindelse etableres
 • sikre en komfortabel brug af vores hjemmeside/applikation
 • evalueringen af systemsikkerhed og -stabilitet

Data gemmes i en periode på op til syv dage og slettes derefter automatisk. Vi bruger også, hvad der kendes som cookies til vores hjemmeside/applikation, så vel som tracking-værktøjer og social media-plug-ins. De eksakte procedurer, og hvordan din data bruges til dette formål er forklaret i detaljer nedenfor.

3.2. Oprettelse og brug af en brugerkonto; bookinger, booking-anmodninger og HomeToGo Penge-Tilbage Garanti

3.2.1. Oprettelse af en konto

Når du opretter en brugerkonto hos os, behandler vi din personlige data på følgende alternative måde:

 • når du logger ind via Google (social log-in), din Gmail-adresse, og informationen, der overføres fra din Google-konto (navne, profilbilleder, link til din Google-konto og topniveau domænenavn, køn og værtsdomæne)
 • når du logger ind vha. Facebook (social log-in) Facebook Connect), din e-mailadresse og den offentlige information fra din Facebook-konto (navne, profilbillede, aldersrækkevidde, køn, sprog, land og anden offentlig information)
 • når du logger ind vha. din e-mail, din e-mailadresse

En brugerkonto oprettes også, når du indtaster din e-mailadresse for at modtage separate tilbud på e-mail og efterfølgende bekræfte, at du ønsker at modtage tilbuddene. På samme måde oprettes en brugerkonto, når du indtaster din e-mailadresse og derpå laver en booking eller bookinganmodning via vores hjemmeside (se sektion 3.2.2.), eller hvis du vælger HomeToGo Penge-Tilbage Garanti (se sektion 3.3). Disse services kræver af tekniske grunde opsætningen af en brugerkonto, lagring af e-mailadresse, navn og rejsedatoer.

Hver gang du logger ind, gemmes teknisk information om din enhed og din browser, så vel som information om dine søgninger. Dette hjælper os med at forbedre din overordnede brugeroplevelse på hjemmesiden, så vel som de samlede services.

Det juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (b) og (f) af GDPR. Du forsyner os med data baseret på den kontraktuelle relation mellem dig og os. Vores legitimering stammer også fra beskyttelsen af din identitet og forhindringen af ulovlig aktivitet.

Vi vil senest slette den indsamlede data ved afslutningen på din brugskontrakt til vores platform.

3.2.2. Booking and booking-anmodninger

Vi tilbyder ikke selv rejseservices. I stedet gør vi det muligt for dig at booke rejse services tilbudt af vores partnere.

Når en booking-anmodning modtages, indsamler vi kun følgende data for at videresende det til vores partnere:

 • den ønskede ankomst- og afgangsdag
 • dit for- og efternavn
 • antallet af gæster
 • din e-mailadresse
 • (valgfrit) din besked til værten

Når du foretager en booking, indsamler vi kun følgende data for at videresende det til vores partnere:

 • ankomst- og afgangsdagene
 • dit for- og efternavn
 • antallet af gæster
 • din adresse
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer
 • (valgfrit) udvalgte ekstrating
 • betalingsmetoden, hvormed betalingsprocessen udføres af Datatrans-betalingsservice (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zurich, Switzerland), med hvem vi har indgået en databehandlingsaftale

Med undtagelse af e-mailadresse, navn og rejsedatoer, vil al førnævnte data blive slettet af os, efter den er blevet videresendt til den respektive partner.

Indsamlingen af førnævnte data og dets overførsel til vores partnere er et præ-kontraktuelt skridt, der er påkrævet for at indgå kontrakten med dine respektive partner (Artikel 6 (1) (b) GDPR).

3.3. Oprettelse af en konto med HomeToGo Penge-Tilbage Garanti

Hvis du vælger HomeToGo Penge-Tilbage Garantien, oprettes en brugerkonto automatisk. HomeToGo Penge-Tilbage Garantien er en forsikring tilvejebragt af AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, herefter kaldet “forsikringsselskab”) med hvem vi har indgået en gruppeforsikringskontrakt.

For at registrere dig og dine rejsekammerater som begunstigede, indsamles følgende data og videresendes til forsikringsmellemledet, Kasko Germany UG:

 • ankomst- og afgangsdagene
 • dit for- og efternavn
 • din adresse
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer
 • bookingdato
 • bookingnummer

Vi gemmer kun data med det formål at behandle forsikringskontrakten i udstrækningen af forsikringsselskabets kontraktlige forpligtelse overfor dig som den begunstigede. Juridisk basis er Artikel 6 (1) (b) GDPR.

3.4. Social log-ins (log-in med Facebook eller Google)

3.4.1. Facebook Connect

Når du logger in via Facebook Connect, oprettes en direkte forbindelse til serveren hos Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook opfanger, at du har brugt dine log-in-informationer fra HomeToGo som del af denne proces.

Hvis du har givet dit eksplicitte samtykke til Facebook i medfør af Artikel 6 (1) (a) i GDPF, vil din personlige data blive overført til os som den af registreringsprocessen via social log-in. Vi bruger den følgende information fra den sendte data, der gemmes af os, indtil den automatisk slettes:

·      din e-mailadresse

·      dit Facebook-profilnavn (for- og efternavn)

·      profil- og coverbillede, du bruger på Facebook

·      din aldersgruppe (over 18, over 21 år gammel)

·      et link to din Facebook-konto

·      dit køn

·      topniveau-domænet hos din in-loggede Facebook-konto

·      den tidszone, du er på Facebook i

Denne data bruges til at:

·      identificere dig som vores kontraktuelle partner

·      oprette din brugerkonto

·      tjekke den indtastede data for troværdighed

Det juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (b) og (f) af GDPR. Brugen af denne data gør det muligt for os at overholde vores kontraktlige forpligtelser, der fremgår af vores Servicevilkår (Artikel 6 (1) (b) GDPR). Vi vil senest slette den indsamlede data ved afslutningen på din brugskontrakt til vores platform.

Du kan blokkere forbindelsen inde på din Facebook-konto.

Konsultér venligst Facebooks privatlivspolitik for detaljer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og yderligere håndtering og brug af data fra din serviceudbyders side, så vel som angående dine beslægtede rettigheder og indstillingsmulighederne, du kan bruge til at beskytte dit privatliv (https://www.facebook.com/about/privacy/).

3.4.2. Logge in med Google

Når du logger ind med Google ved at vælge ”G fortsæt med Google”, etableres en direkte forbindelse med serverne hos Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google registrerer, at du har brugt dine log-in-informationer fra HomeToGo som del af denne proces. Vi får ikke din Google Konto-information. Google informerer dig derpå om, at data fra din Google Konto vil blive gjort tilgængelig til os og indikerer den pågældende data.

Registrering med og brug af Google styres af Googles privatlivspolitik og servicevilkår (https://policies.google.com/privacy?hl).

Hvis du har givet dit eksplicitte samtykke til Google i medfør af Artikel 6 (1) (a) i GDPF, vil din personlige data blive overført til os som den af registreringsprocessen via social log-in. Vi bruger den følgende information fra den sendte data, der gemmes af os, indtil den automatisk slettes:

·      din e-mailadresse

·      dit navn på din Google-konto (for- og efternavn)

·      det profilbillede (eller den avatar), du bruger på Google

·      et link til din Google-konto

·      dit køn

·      topniveau-domænet hos din in-loggede Google-konto

·      det brugerdomæne, du styrer på Google (værtsdomæne, HD)

Denne data bruges til at:

·      gøre det muligt for os at identificere dig som vores kontraktuelle partner

·      oprette din brugerkonto

·      tjekke den indtastede data for troværdighed


Det juridiske grundlag for dette er Artikel 6 (1) (b) og (f) af GDPR. Brugen af denne data gør det muligt for os at overholde vores kontraktlige forpligtelser, der fremgår af vores Servicevilkår (Artikel 6 (1) (b) GDPR). Vi vil senest slette den indsamlede data ved afslutningen på din brugskontrakt til vores platform.

Du kan blokkere forbindelsen inde på din Google-konto.

Konsultér venligst Googles privatlivspolitik for detaljer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og yderligere håndtering og brug af data fra Google, så vel som angående dine beslægtede rettigheder og indstillingsmulighederne, du kan bruge til at beskytte dit privatliv (https://policies.google.com/privacy?hl).

3.5. Databehandling for reklameformål

3.5.1. Nyhedsbrev

På vores hjemmeside tilbyder vi dig muligheden for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. For at være sikker på at ingen fejl er opstået ved indtastningen af din e-mailadresse, bruger vi, hvad der kaldes en dobbelt opt-in-proces: Efter du har indtastet din e-mailadresse i registreringsfeltet, sender vi dig et bekræftelseslink. Din e-mail vil kun blive føjet til vores mailliste, efter du har klikket på dette bekræftelseslink. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke givet på denne måde gældende for fremtiden. For at gøre dette, skal du klikke på afmeld-linket.

3.5.2. Produktanbefalinger

Vi sender dig e-mails, der indeholder produktanbefalinger. Du vil modtage disse produktanbefalinger, uanset om du har abonneret på et nyhedsbrev eller ej. Vi gør sådan for at give dig information om produkter fra vores sortiment, der kunne interesse dig baseret på dine seneste søgninger.

Hvis du ikke ønsker at modtage produktanbefalinger fra os, kan du lade os det vide på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan finde vores kontaktoplysninger under sektion 2. Naturligvis kan du også finde et afmeld-link i enhver mail.

3.5.3. Interesse-baseret reklame

For at du skal få den information, der er højest sandsynlighed for vil interessere dig, kategoriserer vi din profil. For at gøre dette bruger vi information om dine søgninger for at skræddersy de nyhedsartikler og promoveringsmails, vi sender dig. Målet er at sende dig reklame, der er rettet mod dine faktiske behov og for at undgå at sende unødig reklame.

Den juridiske basis for den førnævnte behandling er Artikel 6 (1) (f) GDPR. Håndtering af eksisterende kunders data på denne måde i reklameøjemed må anses for at være en legitim interesse.

Vores legitime interesse er baseret på formålene med dataindsamling, der oplistes nedenfor.

3.5.4. Klageret

Du har retten til på ethvert tidspunkt og uden omkostninger at gøre indsigelser mod databehandling for førnævnte formål, separat for hver kommunikationskanal, og med effekt for fremtiden. For at gøre dette, skal du bare sende en e-mail til info@hometogo.dk eller sende et brev til HomeToGo-adressen nævn i sektion 2 ovenfor.

Hvis du laver indvendinger, vil den relevante kontaktadresse blive blokkeret for yderligere promoveringer. Vi pointerer, at i sjældne tilfælde kan reklamemateriale fortsætte med at blive udsendt, selv efter din indsigelse er modtaget. Dette skyldes tekniske grunde relateret til den lead-tid, reklamer kræver og betyder ikke, at din indsigelse ikke vil blive anerkendt af os. Tak for din forståelse.

3.6. Cookies – generelle oplysninger

Vi bruger cookies på vores hjemmeside på basis af Artikel 6 (1) (f) GDPR. Vores interesse i at optimere vores hjemmeside anses for at være legitim og indenfor betydningen af førnævnte forordning.

Cookies er små filer, som din browser automatisk genererer, og som gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone etc.), når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app. Cookies skader ikke din enhed, indeholder ikke vira, Trojaner eller anden skadelig software. Informationen, der gemmes i cookies, er knyttet til den specifikke enhed, der bruges. Dette betyder imidlertid ikke, at vi straks kender din identitet. Cookies bruges delvist til at gøre brugen af vores service mere behagelig for dig. Eksempelvis bruger vi såkaldte session-cookies for at registrere, at du allerede har besøgt individuelle sider på vores hjemmeside, eller at du allerede har logget ind på din brugerkonto. Dette slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside. Derudover, for at sikre brugervenlighed, bruger vi også midlertidige cookies, der gemmes på din enhed i en specifik tidsperiode. Hvis du besøger vores hjemmeside igen for at bruge vores services, registreres det automatisk, at du allerede har besøgt os, og hvilken information, du indtastede, og indstillingerne du brugte, så du ikke behøver indtaste dem igen.

Hvis du allerede har en konto og er logget ind eller har aktiveret ”Forbliv logget ind”-funktionen, så vil den gemte information i cookies blive føjet til din brugerkonto.

På den anden side bruger vi cookies for statistisk at registrere brugen af vores hjemmeside for at optimere vores services og for at vise information, der er skræddersyet til netop dine behov. Disse cookies gør det muligt for os automatisk at registrere, at du tidligere har besøgt os, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Disse cookies slettes automatisk efter en bestemt tidsperiode. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser, så ingen cookies gemmes på din computer eller for at sikre, at en besked altid vises, inden en ny cookie skabes. At slå cookies helt fra kan dog betyde, at du ikke vil kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside. Lagringsperioden af cookies afhænger af deres formål og varierer derfor.

3.7. Analytiske værktøjer

For at skræddersy og kontinuerligt optimere vores hjemmeside til at opfylde brugernes behov, anvender vi værktøjer på basis af Artikel 6 (1) (f) GDPR, der tillader os at analysere brugen af vores hjemmeside.

3.7.1. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, en web-analyseservice stillet til rådighed af Google. Ved at gøre dette oprettes pseudonymiserede brugerprofiler, og cookies bruges. Den information, der genereres af cookien om din brug af vores hjemmeside er bl.a.

 • browser-type/-version
 • operativsystem anvendt
 • Henviser-URL (den tidligere besøgte side)
 • værtsnavn på den adgangsgivende computer (IP-adresse)
 • tidspunkt for server-anmodning

transmitteres til en Google-server i USA og gemmes der. Google handler i overensstemmelse med Privatlivspolitikken for US Privacy Shield og er registreret med U.S. Department of Commerce's US Privacy Shield Program. Derudover har vi indgået en databehandlingsaftale for brugen af Google Analytics. Ifølge denne aftale forsikrer Google om, at Google behandler data i overensstemmelse med General Data Protection Regulation og sikrer beskyttelsen af datasubjektets rettigheder.

Informationen bruges til at evaluere brugen af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden, og for at kunne tilbyde andre services relateret til brugen af hjemmesiden og internetbrug til markedsresearch-formål samt for at skræddersy designet på disse hjemmesider til at passe med brugernes behov. Informationen kan også blive videresendt til tredjeparter, hvis påkrævet af lovgivningen, eller hvis tredjeparter er kontraktuelt forpligtet til at beskytte deres data. Under ingen omstændigheder vil din IP-adresse blive kombineret med anden data fra Google. IP-adresserne er anonymiseret, hvilket betyder at det ikke er muligt at identificere specifikke personer (“IP maskering”).

Du kan undgå installationen af cookies ved at indstille din browser-software tilsvarende. At slå cookies helt fra kan dog betyde, at du ikke vil kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside. Du kan også forhindre indsamlingen af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusiv din IP-adresse) og behandlingen af denne data af Google ved at downloade og installere denne browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Som alternativ browser add-on, særligt for browsere på mobilenheder, kan du forhindre indsamlingen foretaget af Google Analytics ved at klikke på dette link. En opt-out cookie vil blive indstillet, hvilket forhindrer den fremtidige indsamling af din data, når du besøger denne hjemmeside. Opt-out cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores hjemmeside og gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du indstille opt-out cookien igen. For yderligere information om dataprivatliv i relation til Google Analytics, besøg Google Analytics-hjemmesiden: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

3.7.2. New Relic

For at monitorere vores serveres tilgængelighed og præstation bruger vi webanalyse-servicen ”New Relic”, der stilles til rådighed af New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Brug af pseudonymiseret data, teknisk præstatsionsdata (f.eks. respons- og load-tider) måles og analyseres for at forbedre vores serverpræstation. Yderligere detaljer og information kan findes i New Relic’s Privatlivspolitik på https://newrelic.com/privacy/.

3.7.3. Snowplow

Vi bruger Snowplow’s open source webanalyse-services, der stilles til rådighed af Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, United Kingdom. Cookies bruges som en del af dette. Informationen, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside er bl.a.

 • browser-type/-version
 • operativsystem anvendt
 • Henviser-URL (den tidligere besøgte side)
 • værtsnavn på den adgangsgivende computer (IP-adresse)
 • tidspunkt for serveranmodning
 • søgninger og filterindstillinger
 • kliks på hjemmesiden

transmitteres til en HomeToGo-server i Frankfurt og gemmes der.

Informationen bruges til at evaluere brugen af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden, og for at kunne tilbyde andre services relateret til brugen af hjemmesiden og internetbrug til markedsresearch-formål samt for at skræddersy designet på disse hjemmesider til at passe med brugernes behov.

3.7.4. Adjust

I vores app bruger vi analyse-servicen fra Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Germany. Analyse-servicen er implementeret i vores app via et udviklingsmiljø (SDK - Software Developer Kit). Informationen, der genereres af udviklingsmiljøet er bl.a.

 • sløret (anonymiseret) IP-adresse
 • mobile indikatorer så som Advertising ID for iOS (IDFA) eller Google’s Advertising ID
 • installation og åbning af en app på din mobile enhed
 • din interaktion inden i en app (f.eks., in-app køb, registrering),
 • sete og klikkede reklamer

indsamles og bruges af Adjust GmbH til at evaluere brugen af app’en, til at udarbejde præstationsrapporter om app-aktivitet, og for at kunne tilbyde andre services relateret til brugen af app’en for køb af markedsresearch og skræddersyning af app’en. Under ingen omstændigheder vil den indsamlede data blive kombineret med anden data, som Adjust indsamler via andre apps.

Du kan finde mere information om Adjust's privatlivspolitik her: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Du kan til enhver tid protestere imod Adjusts tracking i "Opt-out"-sektionen af Adjusts Privatlivspolitik. For at gøre dette skal du vælge den enhed, du ikke ønsker, at Adjust tracker, og angiv din Enhed Identifier. Opførsels-tracking fra apps, der bruger Adjust vil derpå straks blive fjernet fra din enhed.

3.7.5. Videobeat

Vi bruger Videobeat analyse-software fra Videobeat Networks GmbH, Rathausstr. 4, 20095 Hamburg, Germany, til analyse af TV og online marketingaktiviteter. Trafik på vores hjemmeside monitoreres via en tracking-pixel.

Pixels, også kendt som tracking pixels, er små 1x1-pixel GIF-filer, det kan være skjult i eksempelvis grafik eller i e-mails, når man besøger en hjemmeside. Pixels skader ikke din enhed og indeholder ikke vira, Trojaner eller anden skadelig software.

Gennem en pixel gemmes allerede indsamlede IP-adresser anonymt sammen med anden data (f.eks., operativsystem eller enhed) i en database. Hverken vi eller Videobeat kan bruge den data til at identificere en konkret person. Informationen i den database bruges til det formål at analysere og evaluere til brug i udarbejdelsen af medieplaner.

Videobeat’s Privatlivspolitik kan findes her: https://www.videobeat.net/privacy-policy/. Du kan på ethvert tidspunkt gøre indsigelse mod indsamlingen af din data ved at klikke her: https://pa.videobeat.net/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=da.

3.7.6. Matomo

I tillæg bruger vi Matomo (tidligere Piwik) og deres open source webanalyse-service tilvejebragt af InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand (“Matomo”). Cookies bruges til denne for eksempelvis at muliggøre brugen af din hjemmeside. Fra denne data kan pseudonymiserede brugerprofiler oprettes og analyseres. Informationen genereret af cookien, så som din browser og pseudonymiserede IP-adresse, behandles på vores servere. Informationen genereret af cookien hos den pseudonymiserede brugerprofil bruges ikke til personligt at identificere dig og kombineres ikke med din peronslige data.

Mere information om databeskyttelse ved brug af Matomo kan findes her: https://matomo.org/privacy-policy/. Der kan du gøre indsigelse mod hjemmeside-tracking via “Opt-out“.

3.8. Targeting

Targeting-metoder, oplistet nedenfor og brugt af os, implementeres på basis af Artikel 6 (1) (f) GDPR. Targeting bruges til at foretage målrettet reklame. Vha. de targeting-metoder, vi bruger, ønsker vi at sikre, at reklamer, der omhandler dine interesser vises på dine enheder.

3.8.1. DoubleClick

På vores hjemmeside indsamles og evalueres information brugt til optimeringen af reklamer vha. cookies (se sektion 3.6). For at gøre dette bruger vi Googles targeting-teknologier (DoubleClick). Disse teknologier gør det muligt for os at give dig skræddersyet, interessebaseret reklame. Cookies giver bl.a. information om, hvilke af vores produkter, du er interesseret i. På baggrund af denne information kan vi også vise services på tredjeparts-hjemmesider, der særligt henvender sig til de interesser, du har vist gennem din tidligere brugeradfærd. Indsamlingen og evalueringen af din brugeradfærd sker udelukkende på pseudonymiseret manér og giver os ikke mulighed for at identificere dig. I særdeleshed er informationen ikke kombineret med personligt identificerbar information om dig.

Den pågældende cookie slettes automatisk efter 30 dage.

Du kan også indstille præferencer for visningen af interessebaseret reklame gennem Google Ads Settings Manager (https://adssettings.google.com/authenticated?hl).

For mere information og privatlivspolitikken vedrørende reklame og Google så læs venligst Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår (https://policies.google.com/technologies/ads?hl).

3.8.2. Google AdWords

HomeToGo bruger Google's AdWords-service, der bruger konverteringssporing til at måle effektiviteten af individuelle reklamer, tilbud og funktioner. Til dette indstilles en cookie, så snart du klikker på en Google-reklame. Denne cookie identificerer dig ikke personligt, men gør det muligt at bestemme, om du vender tilbage til siden med det pågældende tilbud indenfor den 30-dages periode, som cookien er gyldig i.

Hver AdWords-annoncør modtager en særkilt cookie. Som resultat heraf kan cookies ikke trackes via hjemmesiden hos AdWords-annoncører. Den information, der er anskaffet via konvertering-cookien, bruges til at genere konverteringsstatistik til AdWords-annoncører, der har anmodet om konverteringssporing. Vi tracker det samlede antal brugere, der har klikket på en reklame og er blevet videresendt til hjemmesiden med et konverteringssporingstag.

Man kan permanent undgå lagringen af Googles konverteringscookie ved indstille sin browser-software til dette. Googles privatlivspolitik om konverteringssporing kan findes her: https://services.google.com/sitestats/en.html.

3.8.3. Google Dynamic Remarketing

Vi bruger funktioner fra Google Dynamic Remarketing med cross-device funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick.

Denne funktion lader os linke reklame-målgrupper oprettet med Google Dynamic Remarketing til cross-device funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måde kan personaliserede reklamebeskeder, der er blevet rettet mod dig på baggrund af dine tidligere ageren og browser-adfærd på en enhed (f.eks. en smartphone) kan også blive vist på en anden enhed, du bruger (f.eks. en tablet eller PC).

Hvis du har givet passende samtykke til Google, vil Google sammenkoble din internet- og app-browserhistorik med din Google Konto til dette formål. På den måde kan de samme personaliserede reklamebeskeder vise sig på enhver enhed, du bruger til at signe in på din Google Konto.

Til at støtte denne funktion, indsamler Google Analytics Google-autoriserede ID’er på brugere, der er midlertidigt forbundet til vores Google Analytics data for at definere og oprette målgrupper for cross-device reklame-promovering.

Man kan permanent opt-out af cross-device remarketing/targeting ved at slukke for personaliserede reklamer i ens Google Konto. Følg dette link for at gøre dette: https://adssettings.google.com/authenticated?hl.

For mere information og forordninger angående dataprivatliv så se venligst Googles Privatlivspolitik på https://policies.google.com/technologies/ads?hl.

3.8.4. Google AdSense

På vores hjemmeside bruger vi Google AdSense til at vise reklamer. På denne måde kan vi vise dig reklamer, der kan have interesse for dig. Disse reklamer kan genkendes på referencen "Google Ads". For at gøre dette bruger Google beacons og cookies (se sektion 3.6.).

For at gøre dette bruger Google beacons og cookies (se sektion 3.6.). Den information, der genereres af cookies og web-beacons om brugen af hjemmesiden, transmitteres til en Google-server i USA og gemmes der. Google må dele denne information med tredjeparter.

Vi har muliggjort tredjeparts Google AdSense reklamer. Denne data kan bliver overført til tredjepartsfirmaer (navngivet her https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Man kan forhindre Google AdSense i at installere cookies ved at ulovliggøre interessebaserede reklamer på Google via linket https://adssettings.google.com/authenticated?hl.

For mere information samt forordninger vedrørende dataprivatliv bør du venligst se Googles Privatlivspolitik på https://policies.google.com/technologies/ads?hl.

3.8.5. Google AdMob

Vi bruger Google AdMob til at vise reklamer i HomeToGo app’en. Google bruger Apples "Advertising Identifier" (herefter “Apple Ad-ID”) til reklamekontrol i app’en. En pseudonymiseret brugerprofil oprettes under Apple Ad-ID, så brugeren kan matches med forskellige reklame-målgrupper på Apples reklameplatform for at kunne vise interessebaseret reklame.

Apple Ad-ID er et pseudonym, der forhindrer personlig data i at blive offentliggjort af Google. Apple Ad-ID overføres til en Google-server i USA og lagres der.

Du kan forhindre brugen af Apple Ad-ID ved at klikke på "Ingen Ad-Tracking" under "Privatliv/Reklame" i dine systemindstillinger. Alternativt kan du klikke på “Nulstil Ad ID” for at generere et nyt, tilfældigt valgt Apple Ad ID og således forhindre en profil i at blive genereret.

3.8.6. Criteo

Pixel-teknologier (se sektion 3.7.5.) fra Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France ("Criteo") indsamler og gemmer data til marketing- og optimeringsformål. Sammen med Criteo bestemmer vi formålene med og midlerne til behandling og er derfor delvist ansvarlige for håndtering.

De pixels sender din IP-adresse, Henviser-URL’en for den besøgte hjemmeside, tidspunktet for, hvornår pixellen blev set, den anvendte browser og tidligere indstillet cookie-information til en webserver. Denne data kan bruges til at oprette brugerprofiler under et pseudonym.

Criteos pixelteknologier lader os evaluere vores reklamekampagner og reklameindhold. Vha. en algoritme analyserer Criteo surfing-adfærd og kan derpå vise målrettede produktanbefalinger så som personaliserede reklamebannere på andre hjemmesider (“udgivere”). Du kan finde mere information om Criteos teknologi i Criteos Privatlivspolitik (https://www.criteo.com/privacy/).

Brug af Criteo vil loade ekstra pixels fra kontraktuelle partnere, med hvem Criteo arbejder. Se et overblik over alle udgivere og netværk, som load-pixels kan findes i på https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. Den data, der er indsamlet med Criteo-teknologi vil ikke blive brugt til at bestemme den personlige identitet på hjemmesidens besøgende, medmindre det er vedtaget separat af datasubjektet. Enhver brug af data, der ikke er beskrevet ovenfor eller overførsel til tredjeparter er udelukket.

De fleste browsere accepterer automatisk pixels. Du kan bruge de passende værktøjer eller browser add-ons til at forhindre brugen af pixels på vores hjemmeside (eksempelvis ved at bruge "AdBlock" add-on til Firefox-browseren).

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse imod pseudonymanalysen af din surfing-adfærd. For instruktioner om at slå Criteos service fra skal du venligst besøge det følgende Criteo-link: https://www.criteo.com/privacy/.

Bemærk venligst at hvis du benytter muligheden af opt-out for visning af personaliserede reklamer fra Criteo og andre partnere, vil du fortsat modtage reklamer, men disse vil tilpasset mindre til dine interesser/browsing-vaner.

3.8.7. Bing Reklamer

Vi bruger Bing Universal Event Tracking (UET) fra Microsoft Bing Ads. Dette er en service fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Dette lader os tracke brugeraktivitet på vores hjemmeside, når brugere når vores hjemmeside via reklamer fra Bing Ads.

Hvis du tilgår vores hjemmeside via en Bing Ads-reklame, vil en cookie blive placeret på din computer (se sektion 3.6). Et Bing UET-tag integreres på vores hjemmeside. Dette er en kode, der bruges til at gemme data om brugen af hjemmesiden i forbindelse med cookien. Dette inkluderer bl.a. tiden tilbragt på hjemmesiden, hvilke områder af hjemmesiden, der blev besøgt, og hvilke reklamer der førte brugerne til hjemmesiden. Information om din identitet indsamles ikke.

Informationen sendes til Microsofts servere i USA og gemmes der i maksimalt 180 dage.

Mere information om Bing Ads’ analytiske services kan findes på Bing Ads hjemmeside (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). For mere information om Microsofts privatlivspolitik, skal du venligst læse Microsofts Privatlivspolitik (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

På vores hjemmeside bruger vi teknologi fra serviceudbyderen Outbrain Inc., 39 West 13th Street, New York, NY 10011, USA (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Denne teknologi gør, at vi kan bruge pixels (se sektion 3.7.5.) og cookies (se sektion 3.6.) til at tilbyde yderligere content, der også kan have din interesse, på vores hjemmeside eller op tredjepartshjemmesider ("retargeting"). Anbefalingerne integreret af Outbrain bestemmes på baggrund af din tidligere læste content. Den content styre teknisk og leveres automatisk af Outbrain.

Visning finder sted på pseudonymiseret basis. Når man vælger passende content, bruger cookies information om kilden på enheden, browsertype og din IP-adresse, der anonymiseres fuldstændigt ved at fjerne den seneste oktet.

Mere information om Outbrain's Privatlivspolitik kan findes her: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Du kan opt-out af Outbrains brug af tracking til at vise internetbaserede anbefalinger via feltet “Opt out” indenfor Outbrains Privatlivspolitik. Bemærk venligst at man skal indstille opt-out separat for hver enhed, man bruger til at tilgå vores hjemmeside. Efter indsigelsen vil du fortsat blive tilbudt interessant ekstra-content, men det vil dog ikke længere være baseret på din tidligere bruger adfærd på vores hjemmesider.

3.8.9. Taboola

Vores hjemmeside bruger teknologier fra Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Taboola bruger cookies (se sektion 3.6.), der bestemmer, hvilken content, du bruger til at oprette pseudonyme brugerprofiler ved at indsamle enhedsrelateret data og log-data, der lader os anbefale content, der matcher dine personlige interesser. Dette tillader os at skræddersy vores tilbud individuelt til dig. Disse brugerprofiler kan ikke bruges til at bestemme din identitet.

Du kan finde mere information om Taboola og muligheden for at framelde Taboola-cookien her: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.8.10. Facebook Custom Audiences

I tillæg bruger vi også Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences er en Facebook-marketingservice. Den lader os vise personaliseret og interessebaseret reklame på Facebook for visse grupper af pseudonymiserede besøgende på vores hjemmeside, der også bruger Facebook.

En Facebook Custom Audience-pixel er integreret på vores hjemmeside. Dette er en Java Script-kode, der bruges til at gemme ikke-personlig information om din brug af hjemmesiden. Dette inkluderer din IP-adresse, den browser du bruger, og kilderne og destinationssiderne. Denne information sendes til Facebook-servere i USA. Dér udføres et automatisk tjek for at se, om du har gemt en Facebook-cookie. Facebook-cookien bestemmer automatisk, om du hører til den relevante målgruppe for os. Hvis du hører til målgruppen, vil vi vise dig relevante reklamer på Facebook. Du vil ikke blive identificeret personligt af os eller af Facebook som del i denne proces.

Du kan gøre indsigelse mod brugen af servicen Custom Audiences på Facebook-hjemmesiden (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Efter at logge ind på din Facebook-konto vil du blive ført til indstillinger for Facebook-reklamer.

For mere information om privatliv på Facebook skal du se Facebooks Privatlivspolitik (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

På vores hjemmeside bruger vi teknologi fra RTB House S.A., 61/101 Złota Street, 00-819 Warsaw, Poland. Denne teknologi lader os bruge pixels (se sektion 3.7.5.) og cookies (se sektion 3.6.) for at tilbyde yderligere content, der også kan have interesse for dig på vores hjemmeside eller på tredjeparters hjemmesider ("retargeting"). Cookies bruges som del af denne proces. Anbefalingerne integreret af RTB House bestemmes på baggrund af dine tidligere læste content. Den content kontrolleres teknisk og leveres automatisk af RTB House. Visning finder sted på pseudonymiseret basis.

Den information, der er genereret af cookien om din brug af denne hjemme, så som browser-type/-version, operativsystem, Henviser-URL (den tidligere besøgte hjemmeside), tidspunktet for, hvornår anmodningen blev sendt til RTB Houses server og gemmes der.

Du kan finde mere information om RTB House's privatlivspolitik her: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Du kan når som helst gøre indsigelse mod RTB House’s tracking for at vise interessebaseret reklame via opt-out feltet inde på RTB House's Privatlivspolitik. Bemærk venligst at du skal indstille opt-out cookien separat for hver enhed, du bruger til at tilgå vores hjemmeside fra. Efter indsigelsen vil du fortsat blive tilbudt interessant ekstra-content, men det vil dog ikke længere være baseret på din tidligere bruger adfærd på vores hjemmesider.

3.8.12. Airbnb promovering content

Vores partner Airbnb Ireland UC ("Airbnb") bruger tracking-koder (hyperlinks og cookies, se sektion 3.6.) til at indsamle information, når du klikker på Airbnb promoverings-content på vores hjemmeside.

Denne information inkluderer

 • værtsnavnet på den anvendte computer (IP-adresse)
 • browser-type/-version
 • operativsystem anvendt
 • type enhed anvendt (f.eks. smartphone eller desktop) og bruger-ID
 • sted (land, region) og dag for server-anmodning.

Airbnb bruger teknologien til at monitorere, analysere og rapportere om præstationen og effektiviteten af Airbnb-reklamer på hjemmesiden. Airbnb bruger en tredjeparts serviceudbyder til at levere og administrere denne teknologi på Airbnbs vegne. Airbnb deler information tilvejebragt via denne teknologi med HomeToGo af rapporteringsgrunde.

For at se Airbnb’s kontaktoplysninger, yderligere information om Airbnbs brug af teknologien og personlig data så vel som information om dine rettigheder og valg i denne forbindelse, se Airbnbs Privatlivspolitik (https://www.airbnb.co.uk/terms/privacy_policy) og Cookie Politik (https://www.airbnb.co.uk/terms/cookie_policy).

3.8.13. Intent Media

På vores hjemmeside bruger vi teknologier fra Intent Media Inc., 2 Riding House St, London W1W 7FA, United Kingdom. Intent Media bruger cookies (se sektion 3.6.), og web beacons til at indsamle IP-adresser, browser-type, henviser-URL, tidspunkt for adgang og antal klik med det formål at lave targeting og placering af reklamer på vores hjemmeside. Du kan finde yderligere information om teknologien her: https://intentmedia.com/privacy-policy/.

Information om din brug af vores hjemmeside via cookie overføres til Intent Medias servere, gemmes er og analyseres for at personalisere reklamer på hjemmesiden og andre hjemmesider, du besøger.

Du kan når som helst gøre indsigelser imod Intent Medias tracking ved at vise interessebaserede anbefalinger ved at klikke på dette link: http://intentmedia.com/opt-out/.

3.7.14. Clicktripz

På vores hjemmeside bruger vi også servicer fra Clicktripz, 1112 Ocean Drive, CA 90266 Manhattan Beach, USA. Clicktripz indsamler og behandler brugerens rejsekriterier og indkøbsadfærd gennem brugen af cookies (se sektion 3.6.) og andre midler til at give relevante tilbud fra samarbejdende rejsehjemmesider.

Du kan finde mere information i Clicktripz’s privatlivspolitik: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

3.7.15. Ad Up

Technology fra Ad Up, en serviceudbyder fra Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Germany, er også integreret på vores hjemmeside. Ad Up bruger cookies til konverteringssporing, evaluering af effektiviteten af reklamer og nøgleord. Ved at indsamle anonymiseret og/eller pseudonym data kan Ad Up vise reklamer i henhold til dine interesser indenfor en tidsperiode.

Mere information kan findes i Ad Ups privatlivspolitik her: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Du kan deaktivere Ad Up i din browser ved at klikke på knappen “aktivér opt-out cookie” der.

3.8.16. Mulighed for at gøre indsigelse/opt-out

Du kan forhindre de targeting-teknologier, vi beskriver ved at aktivere den passende cookie-indstilling i din browser (se også sektion 3.6.). I tillæg har du muligheden for at deaktivere præference-baseret reklame med hjælp fra præference-manageren, der er tilgængelig her: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3.9. Tredjeparts hjemmesider

HomeToGo samarbejder med partnere (se vores detaljerede Servicevilkår hvor vores partnere refereres til som ”Udbydere” i sektion 1 (1)). Når du er blevet ført videre til en partners hjemmeside, så gælder vilkårene for den respektive partner.

Hverken partnere eller partnerens mellemled (associeret selskab) placerer cookies eller bruger andre tracking-koder på vores hjemmeside. Cookies eller tracking-koder bruges efter videreførelsen, efter hvilke HomeToGo ikke har nogen indflydelse. De følgende associerede services bruges:

4. Google Maps

Vi bruger Google Maps API til at vise interaktive kort direkte på vores hjemmeside og for at muliggøre den simplificerede brug af kort-funkionen. Din IP-adresse overføres og gemmes på en af Googles servere i USA til brug for Google Maps funktionaliteten (se sektion 3.7.1 vedrørende US Privacy Shield). Juridisk basis er (Artikel 6 (1) (f) GDPR). 

Se venligst Servicevilkårene for Google Maps her: https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html. Du kan finde yderligere information om data privatliv i Googles Privatlivspolitik her: https://policies.google.com/privacy.

5. Kontaktformular

Vi giver dig en kontaktformular, som du kan bruge til at stille os spørgsmål ved at indtaste dit navn og din e-mailadresse. Brugen af kontaktformen er frivillig, og din data behandles for at handle i overensstemmelse med vores kontraktuelle serviceforpligtelser (Artikel 6 (1) (b) GDPR).

Spørgsmålene og den information, du indtaster, vil blive sendt til vores ticket-system. Til det formål bruger vi support-services fra Desk.com, 1 Market Steet, San Francisco, CA 94105, USA. Hvis du ikke ønsker at få din personlige data behandlet af Desk.com, skal du venligst kontakte vores kundeservice direkte på info@hometogo.dk.

6. Dine rettigheder

6.1. Overblik

I tillæg til retten til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os, er du berettiget til følgende yderligere rettigheder, hvis de relevante juridiske krav er gældende:

 • Retten til adgang til information om din personlige data, der lagres hos os i medfør af Artikel 15 GDPR
 • Retten til ratificering af upræcise personlig data og retten til at få upræcis personlig data fuldendt i medfør af Artikel 16 GDPR
 • Retten til at slette din personlige data, der opbevares af os i medfør af Artikel 17 GDPR
 • Retten til begrænsning af behandling af din personlige data i medfør af Artikel 18 GDPR
 • Retten til data-portabilitet i medfør af Artikel 20 GDPR

6.2. Retten til at gøre indsigelse

Ifølge vilkårene i Artikel 21 (1) GDPR kan der gøres indsigelser mod datahåndtering ved omstændigheder relateret til datasubjektets bestemte situation.

Den ovenfornævnte generelle ret til at gøre indsigelse gælder alle håndteringsformål beskrevet i denne Privatlivspolitik, der er baseret på Artikel 6 (1) (f) GDPR. Ulig den specielle ret til at gøre indsigelse til datahåndtering med reklameformal er vi ifølge GDPR kun forpligtet til at implementere sådan en generel indsigelse, hvis du giver os grunde af overbevisende betydning for dette (eksempelvis mulig fare for liv eller helbred). I tillæg hertil må du også kontakte den superviserende autoritet, der er ansvarlig for HomeToGo, the Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Germany, Phone: +49 (0) 30 13889-0, Fax: +49 (0) 30 2155050, E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.


Version 1.1 – Per 25. maj 2018