Feriehuse, ferielejligheder og sommerhuse – HomeToGo
Start søgning
 base64Hash

Almindelige forretningsbetingelser

Denne version trådte i kraft indtil udgangen af ​​december 2020. Se den seneste version her.

Almindelige forretningsbetingelser for brugen af HomeToGo

1. Generelt

(1) HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin (herefter omtalt som "HomeToGo") tilbyder en teknisk platform som gør det muligt for kommercielle og private udbydere af ferieboliger (herefter kaldt ”udbydere”) at tilbyde udlejningsmuligheder i en database, der sender brugeren til de respektive selskabers hjemmesider. Brugere som ønsker overnatning (herefter omtalt som ”brugere”) gives adgang til denne database via www.hometogo.dk og/eller andre hjemmesider som drives af HomeToGo, og sendes derefter videre til udbyderens hjemmeside hvor bookingen af den aktuelle ferielejlighed gennemføres.

(2) Disse vilkår regulerer brugen af databasen via de nævnte HomeToGo-hjemmesider og inkluderer adgang fra mobile hjemmesider og enhver applikation (”app”) udviklet af HomeToGO, samt eventuelle portaler eller applikationer for mobile enheder fra tredjeparter. Det er kun disse vilkår som gælder. HomeToGo afviser alle eventuelle alternative vilkår indført af brugeren.

(3) Brug af samtlige HomeToGos hjemmesider og de medfølgende databaser ("vores hjemmeside") er kun tilladt til privat brug. Kommerciel brug af vores hjemmeside er strengt forbudt. Vores hjemmeside må ikke bruges til falske, svigagtige eller spekulative reservationer, ej heller til reservationer på grund af fremtidig efterspørgsel. Ved at bruge vores hjemmeside indvilliger du i at afholde dig fra følgende handlinger uden forudgående skriftlig tilladelse fra HomeToGo:

- At få adgang til vores hjemmeside på en manuel eller automatisk måde, der overstiger formålet med personlig brug eller inkluderer HomeToGo i et søgeindeks. Anvendelse af automatiserede systemer eller software til at udtrække data fra vores hjemmeside (såkaldt "screen scraping") er forbudt både for ikke-kommercielle og kommercielle formål.

- At overtræde eksisterende restriktioner i robot-udelukkelses-headere på vores hjemmeside eller at omgå foranstaltninger der begrænser eller forhindrer adgangen til vores hjemmeside.

- At bruge en enhed, software eller program, der påvirker eller forsøger at påvirke vores hjemmesides funktionalitet, eller at foretage en handling der belaster vores servere, computer eller netværk på en uhensigtsmæssig måde.

HomeToGo forbeholder sig retten til at afslutte, suspendere eller begrænse adgang til alle eller specifikke dele af vores hjemmeside efter vores eget skøn, uden forudgående annoncering og under udelukkelse af ethvert ansvar.

2. HomeToGo brugertjenester

(1) HomeToGo tilbyder en målrettet søgefunktion som gør det muligt for brugeren at finde de bedste tilbud fra forskellige udbydere i databasen, for så derefter at blive videresendt til udbyderens hjemmeside eller sat i direkte kontakt med udbyderen. HomeToGo er derfor ikke tjenesteleverandør for nogen af disse hjemmesider. Brugen af HomeToGos tjenester etablerer ingen kontrakt med HomeToGo i henhold til § 651A i tysk privatret.

(2) Når en søgning returnerer et stort antal resultater, skal de resultater som vises være begrænset til et bestemt antal for at garantere søgefunktionaliteten.

(3) Det er gratis for brugere at bruge HomeToGos database.

(4) HomeToGo informerer om at tilbud fra enkelte udbydere kan være en kommission ved gennemføring af en booking. Måden kontrakten indgås mellem brugeren og udbyderen, og indholdet i den, må være i overensstemmelse med den gældende lov og genspejle aftalen mellem de to involverede parter.

(5) HomeToGo kan tillade en tredjepart at tilbyde deres tjenester.

(6) Eftersom HomeToGo tilbyder sine tjenester gratis, har brugeren ingen ret til erstatning eller ret til at hævde kontraktbrud. HomeToGo forbeholder sig retten til at annullere tilbud når som helst, uden forudgående varsel.

3. HomeToGo er ikke ansvarlig for tilbud eller efterfølgende bookingkontrakter

(1) HomeToGo leverer udelukkende tekniske tjenester og står kun for at søge passende tilbud. HomeToGotilbydes ikke selv ferieboliger på de nævnte hjemmesider, og vil heller ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle tilbud fra andre. Udbyderen bærer det fulde ansvar for alle tilbud som bliver lagt ud på de nævnte hjemmesider og eventuelle andre hjemmesider som er koblet til HomeToGo, samt alle relaterede hensigtserklæringer. HomeToGo påtager sig ikke noget ansvar for rigtigheden eller aktualiteten af informationer som bliver opgivet af udbyderen, især hvis disse informationer lagres på en mobil enhed.

(2) Eventuelle kontrakter eller bookinger af indkvartering og/eller brug af ferielejligheder eksisterer udelukkende mellem udbyderen og brugeren. HomeToGo er fritaget fra alle kontraktmæssige reguleringer, aftaler eller krav som eksisterer mellem brugeren og eventuelle eksterne bookingsider. Bookinger behandles i henhold til udbyderens hhv. rejsebureauets relevante vilkår og betingelser,i sær i forbindelse med afbestillinger og ændringer. Brugeren skal kontakte udbyderen, i tilfælde som handler om booking og betaling, samt spørgsmål angående kontrakterne disse medfører. HomeToGo kan ikke give information herom.

(3) De foregående afsnit (1) og (2) forbliver effektive, forudsat at og hvis HomeToGo fanger bookinger eller bookingforespørgsler eller dertilhørende data og oplysninger, med henblik på at overføre en booking eller bookingforespørgsel til udbyderen (f.eks. ved ekspresbookinger eller forespørgsler).

(4) Tilbuddene opdateres mindst én gang dagligt via en teknisk server.

4. Priser

(1) Priserne som er angivet i tilbuddene fastsættes af udbyderen og kommunikeres til HomeToGo mindst én gang daglig.

(2) Tilbudsprisen skal forstås som den endelige pris for det pågældende tilbud, dog ligger ansvaret for at priserne er rigtige og nøjagtige hos udbyderen. HomeToGo gør sit bedste for at præsentere den endelige slutpris over for brugeren, men ekstragebyrer kan opstå ved brug af udbyderens hjemmeside.

5. Ansvar

(1) HomeToGo er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden, pålideligheden eller troværdigheden angående tilbud og beskrivelser der er lagt frem af udbyderen. HomeToGo kan ikke rådgive eller give anbefalinger angående udbydere og/eller deres tilbud.

(2) HomeToGo er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske afbrud hvor årsagen ligger uden for HomeToGos ansvarsområde, eller skyldes force majeure.

(3) HomeToGo garanterer ikke uafbrudt adgang til databasen. HomeToGo forbeholder sig retten til at foretage teknisk vedligeholdelse, når og så længe det er nødvendigt.

(4) HomeToGo er kun ansvarlig for skader - uanset retslig grundlag – forårsaget med forsæt eller grov uagtsomhed. Der bæres ikke noget ansvar for enkel uagtsomhed, med undtagelse af tilfælde hvor der forekommer skader på liv, legemer eller helbred og for krav som opstår i henhold til produktansvarsloven.

(5) Begrænsninger i HomeToGos retslige ansvar omfatter også personligt ansvar for alle ansatte, repræsentanter og agenter.

6. Brugerkontoer

(1) Brugere kan oprette en brugerkonto op på en af de nævnte hjemmesider. Efter registreringen kan brugeren lave en ønskeliste med sine foretrukne tilbud og gemme den til senere brug. Hvis brugeren ikke registrerer sig vil ønskelisten slettes efter endt søgning.

(2) Brugere kan kun oprette én konto og brugeren er selv ansvarlig for at opgive nøjagtige og fuldstændige informationer. Ændringer af brugerinformationerne kan foretages igennem brugerprofilen. Brugere kan desuden registrere sig via Facebook Connect. Data som kræves for en vellykket registrering vil blive overført fra brugerens Facebook-konto.

(3) Brugeren er ansvarlig over for både HomeToGo og eventuelle tredjeparter, når det gælder brug af brugerkontoen. Brugeren bliver derfor bedt om at behandle al information relateret til brugerkontoen – særligt kodeordet - som fortrolig information og opfordres til aldrig at overlade denne information til en tredjepart. HomeToGo skal med det samme informeres om enhver uautoriseret brug af brugerkontoen.

(4) Såfremt brugeren har indvilliget i at modtage informationer fra HomeToGo, enten som en del af registreringsprocessen, eller på noget andet tidspunkt, vil brugeren i regelmæssige mellemrum modtage informationer. Denne aftale kan til enhver tid trækkes tilbage skriftligt eller via e-mail. Indvilligelsen til at modtage informationer anses som gældende, når HomeToGo sender en e-mailbekræftelse og brugeren vælger at aktivere modtagelsen af nyhedsbrev ved at trykke på linket i den pågældende e-mail.

7. Databeskyttelse

(1) HomeToGo prioriterer i højeste grad at beskytte dine brugerinformationer. For yderligere information, venligst se HomeToGos databeskyttelse.

(2) Personlige informationer bliver kun indsamlet, behandlet og brugt med samtykke fra brugeren eller i tilfælde hvor indsamling, behandling eller brug af sådanne data er lovlig.

8. Ændringer i gennerelle vilkår og betingelser (GVB)

(1) HomeToGo forbeholder sig retten til at foretage ændringer i generelle vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt med et forudgående varsel på mindst 6 uger. Ved eventuelle ændringer skal HomeToGo meddele disse ændringer på sin hjemmeside og informere om hvornår ændringerne træder i kraft.

(2) Hvis brugeren ikke afviser disse ændringer inden 6 uger fra udmeldingsdatoen, anses de nye generelle vilkår og betingelser som accepteret af brugeren. Brugeren vil igen blive påmindet om dette, når ændringerne meddeles.

9. Endelige vilkår

(1) Det er lovene i Forbundsrepublikken Tyskland som gælder, med undtagelse af FN-konventionen vedrørende international salg af varer. Opfyldelsesstedet og ansvarlig domstol for alle retssager som opstår fra, eller er relateret til denne kontrakt, juridiske personer under offentlig lov eller offentlige instanser, er Berlin.

(2) Hvis et af disse generelle vilkår eller betingelser bliver tilsidesat som ugyldig helt eller delvis, eller bliver uanvendelig, vil dette ikke påvirke gyldigheden af kontrakten.

(3) Vær opmærksom på at selvom vores tjenester - inklusiv disse informationer om generelle vilkår og betingelser - tilbydes på dansk, vil det ved alle afvigelser være den tyske version som er gældende. Den tyske version finder du under følgende link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb.

(4) Europa-Kommissionens platform er en platform til onlinetvistbilæggelse. Du kan finde denne platform under følgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo deltager ikke i, eller er forpligtet til at deltage i, en onlinetvistbilæggelse, der er indbragt for en institution for bilæggelse af forbrugertvister.

image-tag